Застраховка "Моето Семейство"

Сигурност за Вас и Вашите близки.

Не е ли най-важното да предпазите Вас и тези, които обичате, срещу последиците от събития, които може да променят живота Ви?

Злополуките не се случват само на улицата. Такива могат да бъдат инцидент в градината, нападение на улицата, тежко изгаряне в кухнята,....

В ежедневието Ви, когато не сте в автомобила си, нито на работното си място, рискът от произшествия съществува и трайните последствия от тези злополуки, рядко са покрити.

 • Финансова подкрепа при Хоспитализация и Продължителен болничен
 • Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на злополука
 • Удовоено обезщетение при най-често срещаните злополуки - при ПТП
 • Отговаря на нуждите на всеки клиент, предлагайки 2 нива на защита – „Сребърно” и „Златно”, както и Индивидуално и Семейно покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно или годишно  
 • Лесно и бързо сключване само срешу подпис, без медицинско приемане

Групама Животозастраховане Експрес предлага „Моето семейство” заедно с Експресбанк. Може да защитите до 5 души част от Вашето семейството, сред които 2-ма пълнолетни.

 • Смърт в случай на злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука
 • Хоспитализация в резултат на злополука

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана застрахователна сума при по-тежки последствия от злополуката
 • Обезщетение при продължителен болничен – над 30 дни 

Обезщетение за ден престой в болница над 3 дни

Можете да сключите тази застраховка в най-близкия клон на Експресбанк.
Свали
Общи условия

Не е ли най-важното да предпазите Вас и тези, които обичате, срещу последиците от събития, които може да променят живота Ви?

Злополуките не се случват само на улицата. Такива могат да бъдат инцидент в градината, нападение на улицата, тежко изгаряне в кухнята,....

В ежедневието Ви, когато не сте в автомобила си, нито на работното си място, рискът от произшествия съществува и трайните последствия от тези злополуки, рядко са покрити.

 • Финансова подкрепа при Хоспитализация и Продължителен болничен
 • Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на злополука
 • Удовоено обезщетение при най-често срещаните злополуки - при ПТП
 • Отговаря на нуждите на всеки клиент, предлагайки 2 нива на защита – „Сребърно” и „Златно”, както и Индивидуално и Семейно покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно или годишно  
 • Лесно и бързо сключване само срешу подпис, без медицинско приемане

Групама Животозастраховане Експрес предлага „Моето семейство” заедно с Експресбанк. Може да защитите до 5 души част от Вашето семейството, сред които 2-ма пълнолетни.

 • Смърт в случай на злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука
 • Хоспитализация в резултат на злополука

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана застрахователна сума при по-тежки последствия от злополуката
 • Обезщетение при продължителен болничен – над 30 дни 

Обезщетение за ден престой в болница над 3 дни

Можете да сключите тази застраховка в най-близкия клон на Експресбанк.
Свали
Общи условия