"Групама Животозастраховане Експрес" ЕАД  е застрахователно дружество, част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles, с повече от 250 000 клиента в своето портфолио.

Дружеството е първоначално основано под името ЗАД Сожелайф България през май 2007 г. от Сосиете Женерал Застраховане и Сосиете Женерал Експресбанк. През януари 2019г., то става част от ОТП Груп и променя името си на Експрес Животозастраховане, а през октомври 2019г.  дружеството е придобито от френския застрахователен лидер Групама. 

Наша основна цел е да предоставим възможност на повече хора да изградят живота си в сигурност, като им предлагаме високо ниво на обслужване и богат избор от застрахователни решения за максимална защита.                                                

Дружеството предлага животозастрахователни продукти, отговарящи на нуждите както на индивидуални, така и на корпоративни клиенти, в следните категории:

  • Застраховки Живот и злополука за кредитополучатели
  • Застраховки към ежедневни банкови продукти (банкови сметки и карти)
  • Спестовни застрахователни решения
  • Пакети – защита за компании и служители

Корпоративните ни продукти са адаптирани, както за малки и средни предприятия, така и за големи корпоративни компании, които искат да защитят служителите си и да повишат лоялността им, предлагайки допълнителни социални придобивки.

Като част от гамата продукти, с които разполагаме, можем да предложим на мениджърския екип на Вашата компания специален застрахователен пакет, адаптиран към нуждите на служителите Ви. С цел да бъдем полезни на Вашия бизнес, можем да допринесем за оптимизиране на социалната Ви политика, предлагайки допълнителен пакет социална придобивка за служителите: Групова застраховка "Живот".

Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2018 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2017 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2016 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2016 г.

гр.София 1124, бул. Цариградско шосе № 47А, Блок В ет.3 (вход от ул. Николай Ракитин)


За връзка с клиенти: 0700/12332


office@groupama.bg

"Групама Животозастраховане Експрес" ЕАД  е застрахователно дружество, част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles, с повече от 250 000 клиента в своето портфолио.

Дружеството е първоначално основано под името ЗАД Сожелайф България през май 2007 г. от Сосиете Женерал Застраховане и Сосиете Женерал Експресбанк. През януари 2019г., то става част от ОТП Груп и променя името си на Експрес Животозастраховане, а през октомври 2019г.  дружеството е придобито от френския застрахователен лидер Групама. 

Наша основна цел е да предоставим възможност на повече хора да изградят живота си в сигурност, като им предлагаме високо ниво на обслужване и богат избор от застрахователни решения за максимална защита.                                                

Дружеството предлага животозастрахователни продукти, отговарящи на нуждите както на индивидуални, така и на корпоративни клиенти, в следните категории:

  • Застраховки Живот и злополука за кредитополучатели
  • Застраховки към ежедневни банкови продукти (банкови сметки и карти)
  • Спестовни застрахователни решения
  • Пакети – защита за компании и служители

Корпоративните ни продукти са адаптирани, както за малки и средни предприятия, така и за големи корпоративни компании, които искат да защитят служителите си и да повишат лоялността им, предлагайки допълнителни социални придобивки.

Като част от гамата продукти, с които разполагаме, можем да предложим на мениджърския екип на Вашата компания специален застрахователен пакет, адаптиран към нуждите на служителите Ви. С цел да бъдем полезни на Вашия бизнес, можем да допринесем за оптимизиране на социалната Ви политика, предлагайки допълнителен пакет социална придобивка за служителите: Групова застраховка "Живот".

Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2018 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2017 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2016 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2016 г.

гр.София 1124, бул. Цариградско шосе № 47А, Блок В ет.3 (вход от ул. Николай Ракитин)


За връзка с клиенти: 0700/12332


office@groupama.bg