Застраховка "Комфорт за дома и семейството"

Имуществена застраховка, обединяваща разнообразие от покрития за твоя дом, обзавеждане и членове на домакинството

За физически и юридически лица, притежатели на жилища (апартамент, къща или част от къща) напълно завършени, предназначени за живеене и обитавани постоянно.

“Комфорт за дома и семейството“ е комбиниран застрахователен продукт, обединяващ разнообразие от покрити рискове за защита на недвижимо и движимо имущество, както и за членове на домакинството срещу злополука.

 • Застраховката предлага богат набор от включени рискове при основно покритие
 • Възможност за застрахователна сума до 500 000 лв.
 • Възможност за разсрочено плащане на премията без оскъпяване

Защита за Жилище и домашно имущество (Основно покритие):

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия;
 • падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
 • умишлен пожар;
 • природни бедствия;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • удар от превозно средство или животно;
 • късо съединение и/или токов удар;
 • кражба чрез взлом, чупене на стъкла;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • гражданска отговорност за имуществени вреди;
 • разходи за разчистване, предотвратяване и ограничаване на щетите

Защита при „Злополука“ за членовете на домакинството на възраст от 14 до 64 навършени години (Допълнително покритие):

 • "смърт" на Застрахования вследствие на злополука;
 • "трайно намалена или загубена работоспособност" над 50% на застрахования вследствие на злополука;

Застраховката е покрива събития, настъпили на  територията Р. България.

 

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума. Тя може да бъде платена еднократно или разсрочено на 2 вноски без оскъпяване.

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално от клиента.

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и посочената от клиента застрахователна сума в рамките на застрахователната отговорност за него.

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?  

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържеш с наш представител на тел. 0700 123 32 или да ни изпратиш имейл адрес: office@groupama.bg в срок до 3 работни дни от установяване на събитието.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА!


Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама, „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване на
оглед при щети в дома ти от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет/


За да заявиш услугата, моля свържи се с нас на тел. 0700 123 32

За физически и юридически лица, притежатели на жилища (апартамент, къща или част от къща) напълно завършени, предназначени за живеене и обитавани постоянно.

“Комфорт за дома и семейството“ е комбиниран застрахователен продукт, обединяващ разнообразие от покрити рискове за защита на недвижимо и движимо имущество, както и за членове на домакинството срещу злополука.

 • Застраховката предлага богат набор от включени рискове при основно покритие
 • Възможност за застрахователна сума до 500 000 лв.
 • Възможност за разсрочено плащане на премията без оскъпяване

Защита за Жилище и домашно имущество (Основно покритие):

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия;
 • падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
 • умишлен пожар;
 • природни бедствия;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • удар от превозно средство или животно;
 • късо съединение и/или токов удар;
 • кражба чрез взлом, чупене на стъкла;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • гражданска отговорност за имуществени вреди;
 • разходи за разчистване, предотвратяване и ограничаване на щетите

Защита при „Злополука“ за членовете на домакинството на възраст от 14 до 64 навършени години (Допълнително покритие):

 • "смърт" на Застрахования вследствие на злополука;
 • "трайно намалена или загубена работоспособност" над 50% на застрахования вследствие на злополука;

Застраховката е покрива събития, настъпили на  територията Р. България.

 

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума. Тя може да бъде платена еднократно или разсрочено на 2 вноски без оскъпяване.

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално от клиента.

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и посочената от клиента застрахователна сума в рамките на застрахователната отговорност за него.

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?  

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържеш с наш представител на тел. 0700 123 32 или да ни изпратиш имейл адрес: office@groupama.bg в срок до 3 работни дни от установяване на събитието.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА!


Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама, „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване на
оглед при щети в дома ти от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет/


За да заявиш услугата, моля свържи се с нас на тел. 0700 123 32

Подобни продукти