Застраховка "Обща гражданска отговорност за физически лица"

Покритие на разходи, които си законово задължен да платиш като компенсация за вреди, причинени на трети лица.

Застраховат се индивидуално физически лица в качеството си на:

 • глава на семейство;
 • собственик на жилищен имот – апартаменти, къщи и
 • притежател на домашни животни;
 • упражняващ спортни дейности;
 • велосипедист

Застраховката покрива всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати като компенсация за вреди, причинени на трети лица.

Сигурност при изпращане на обезщетение, което си задължен да осъществиш към трети лица  

 • компенсация за вреди, причинени на трети лица, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Застрахователя.

Покритието може да бъде разширено, като се включат допълнителни жилищни имоти, както и членове на домакинството на Застрахования.

Застраховката е валидна  на територията на  Република България, както и при временен престой на Застрахования в чужбина за срок до 3 месеца.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Възможност за избор между два агрегатни лимита на отговорност - 20,000.00 BGN/EUR и 40,000.00 BGN/EUR

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Анализ на потребностите на клиента
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият уведомява Застрахователя на телефон 0700 123 32 в срок до 7 работни дни от узнаването, обстоятелствата, които могат да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същият срок Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за предявени срещу него искове от увреденото лице или за извършени плащания на това лице. Детайлна информация за правила за уреждане на претенции:

Застраховат се индивидуално физически лица в качеството си на:

 • глава на семейство;
 • собственик на жилищен имот – апартаменти, къщи и
 • притежател на домашни животни;
 • упражняващ спортни дейности;
 • велосипедист

Застраховката покрива всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати като компенсация за вреди, причинени на трети лица.

Сигурност при изпращане на обезщетение, което си задължен да осъществиш към трети лица  

 • компенсация за вреди, причинени на трети лица, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Застрахователя.

Покритието може да бъде разширено, като се включат допълнителни жилищни имоти, както и членове на домакинството на Застрахования.

Застраховката е валидна  на територията на  Република България, както и при временен престой на Застрахования в чужбина за срок до 3 месеца.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Възможност за избор между два агрегатни лимита на отговорност - 20,000.00 BGN/EUR и 40,000.00 BGN/EUR

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Анализ на потребностите на клиента
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият уведомява Застрахователя на телефон 0700 123 32 в срок до 7 работни дни от узнаването, обстоятелствата, които могат да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същият срок Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за предявени срещу него искове от увреденото лице или за извършени плащания на това лице. Детайлна информация за правила за уреждане на претенции: