Пълна защита за картодържатели

24-часова сигурност за Вашите пари, банкова карта, лични документи, портфейл и други.
Вече не е необходимо да се притеснявате за най-ценните неща, които носите със себе си!
Предоставяме Ви 4 възможности на защита за Вас и за Вашите парични средства.  

 

Застраховка "Злополука на картодържатели"
Застрахователна сума

За основно и разширено покритие - 10 000 лв./евро, 25 000 лв./евро или 40 000 лв./евро - по избор на клиента.
За допълнително покритие "Защитена карта" – 6500 лв. или евровата равностойност на сумата.

Основно покритие Разширено покритие Основно + допълнително покритие "Защитена карта" Разширено + допълнително покритие "Защитена карта"
Защита при злополука
Защита при злополука
Смърт в резултат на злополука
Смърт в резултат на злополука
Трайно намалена или загубена работоспособност над 50%
Трайно намалена или загубена работоспособност над 50%
Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация
Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация
Смърт, вследствие на нападение с цел грабеж на банкова карта или парични средства
Смърт, вследствие на нападение с цел грабеж на банкова карта или парични средства
Защита за Вашите финанси
Защита за Вашите финанси
Защита при неразрешени платежни операции, извършени с дебитна или кредитна карта
Защита при неразрешени платежни операции, извършени с дебитна или кредитна карта
Защита на парични средства
Защита на парични средства
Защита на лични документи, ключове и карти: преиздаване на лични документи, изваждане на нови ключове, закупуване на ново портмоне и/или чанта
Защита на лични документи, ключове и карти: преиздаване на лични документи, изваждане на нови ключове, закупуване на ново портмоне и/или чанта

Легенда

включено покритие

покритие по избор на клиента