Каско "Комфорт плюс"

Достъпна защита за автомобили на стойност до 6000 лв.

За физически и юридически лица, собственици на леки и товарни автомобили до 1.5 т. до 6000 лв.

Каско „Комфорт плюс“ е лимитирано Каско на достъпна цена, което дава оптимална защита на твоя автомобил от природни бедствия, пожар и кражба на цялото МПС.

 • Сам определяш застрахователната сума на стойност от 2 000 лв., 4 000 лв. или 6 000 лв.
 • Не се изисква монтирана алармена система или имобилайзер при сключване на автокаско застраховка "Комфорт Плюс"
 • Подновяване на полица без оглед при липса на щети
 • Възможност за плащане на 2 разсрочени вноски.
 • Пожар и експлозия
 • Природни бедствия
 • Увреждане/счупване на стъкла на МПС
 • 1 Пътно-транспортно произшествие в периода на полицата
 • Кражба или грабеж на цяло МПС

Застраховка Каско „Комфорт плюс“ е с покритие на територията на България.

Размерът на застрахователната  сума  (лимит на отговорност) се определя на база действителната стойност на МПС, към дата на сключване на застраховката.

Размерът на застрахователното обезщетение при частични щети се определя от Застрахователя на база опис на уврежданията, изготвен при огледа на МПС. Застрахователно обезщетение при щета се изплаща по експертна оценка.

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?  

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
Клиентът уведомява Застрахователя писмено за настъпило събитие в рамките на 5 работни дни от узнаване за събитието на тел. 0700 123 32 за България и . +359 2 904 640, ако клиентът е извън България. За събития покрити по рисковете „Кражба или Грабеж на цяло МПС“ и „Пожар и/или експлозия“, уведомяването на Застрахователя е необходимо да бъде извършено в срок до 24 часа от узнаването за събитието.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване наоглед при щети от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет. Повече информация на телефон 0700 123 32.

За физически и юридически лица, собственици на леки и товарни автомобили до 1.5 т. до 6000 лв.

Каско „Комфорт плюс“ е лимитирано Каско на достъпна цена, което дава оптимална защита на твоя автомобил от природни бедствия, пожар и кражба на цялото МПС.

 • Сам определяш застрахователната сума на стойност от 2 000 лв., 4 000 лв. или 6 000 лв.
 • Не се изисква монтирана алармена система или имобилайзер при сключване на автокаско застраховка "Комфорт Плюс"
 • Подновяване на полица без оглед при липса на щети
 • Възможност за плащане на 2 разсрочени вноски.
 • Пожар и експлозия
 • Природни бедствия
 • Увреждане/счупване на стъкла на МПС
 • 1 Пътно-транспортно произшествие в периода на полицата
 • Кражба или грабеж на цяло МПС

Застраховка Каско „Комфорт плюс“ е с покритие на територията на България.

Размерът на застрахователната  сума  (лимит на отговорност) се определя на база действителната стойност на МПС, към дата на сключване на застраховката.

Размерът на застрахователното обезщетение при частични щети се определя от Застрахователя на база опис на уврежданията, изготвен при огледа на МПС. Застрахователно обезщетение при щета се изплаща по експертна оценка.

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?  

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
Клиентът уведомява Застрахователя писмено за настъпило събитие в рамките на 5 работни дни от узнаване за събитието на тел. 0700 123 32 за България и . +359 2 904 640, ако клиентът е извън България. За събития покрити по рисковете „Кражба или Грабеж на цяло МПС“ и „Пожар и/или експлозия“, уведомяването на Застрахователя е необходимо да бъде извършено в срок до 24 часа от узнаването за събитието.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване наоглед при щети от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет. Повече информация на телефон 0700 123 32.

Подобни продукти